Missie


Het WINS project  is op 15 november 2006 opgericht als Stichting WINS en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

De situatie in Indonesië 
In Indonesië leven veel wees- en kansarme kinderen die niet naar school kunnen gaan. Vaak moeten zij al op jonge leeftijd werken, waarbij zij ca. 40 eurocent per dag verdienen. Daarnaast bestaat er de groep achtergestelde kinderen met een lichamelijke- en/of mentale handicap. Deze kinderen leven meestal geïsoleerd. Een kans op een normaal bestaan is klein te noemen, laat staan dat zij onderwijs kunnen volgen.

Visie, missie en doelstelling
De WINS visie is om een verschil te maken voor kansarme kinderen in Indonesië door hen de kans te geven om onderwijs te volgen, zodat zij een beter toekomstperspectief hebben.

Onze missie is om deze kansarme kinderen te helpen zich te kunnen scholen en hen te leren zelfstandig, verantwoordelijk en uiteindelijk onafhankelijk te worden, zodat ze straks in staat zijn voor zichzelf te kunnen zorgen en niet van anderen afhankelijk te blijven. Dit doen wij aan de hand van ons WINS educatie plan:

 • Zorgen dat de kinderen regulier onderwijs kunnen volgen, dankzij het WINS Childsponsoring programma. Je kunt een kind financieel sponsoren, zodat het kind onderwijs kan volgen.
 • Het geven van additionele lessen op de WINS Learning Centers, met de focus op het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De focus van Stichting WINS is onderwijs en de primaire doelstelling is om ervoor te zorgen dat kansarme kinderen in Indonesië onderwijs kunnen volgen. Zonder onderwijs zijn deze kinderen gedoemd tot een armoedig en uitzichtloos bestaan. Stichting WINS is vastbesloten om dit te doorbreken en hiermee deze kinderen de mogelijkheid te geven tot een betere toekomst. Het uiteindelijk doel van Stichting WINS is om de kinderen te leren zelfstandig en zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen toekomst.

Strategie
Onderstaande speerpunten vormen de basis voor het realiseren van bovenstaande doelstelling.

 1. Zorgdragen voor passend onderwijs.
 2. Ervoor zorgen dat de kinderen en de Learning Centers op termijn zelfstandig worden, waardoor zij verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen toekomst.
 3. WINS streeft ernaar dat elk Learning Center binnen 3 tot 5 jaar zelfstandig eigen inkomsten kan genereren voor de dagelijkse operationele kosten.
 4. Zorgdragen voor opvang en indien nodig voor onderdak en voor basisbehoeften zoals geborgenheid, liefdevolle – en persoonlijke aandacht, gezonde voeding en medische zorg.

De focus van Stichting WINS onderwijs. De WINS opvanghuizen dragen dan ook de naam “WINS Learning Centers”.

Doelgroep
De doelgroep zijn wees- en kansarme kinderen, die zonder hulp nooit onderwijs kunnen volgen, t.w.:

 1. Weeskinderen. Eén ouder kinderen, wiens ongeschoolde ouders ca. € 1 tot € 1,50 per dag verdienen. Dit is nauwelijks voldoende om kosten voor de dagelijkse levensbehoeften te dekken. Kinderen die genoodzaakt zijn vroegtijdig hun opleiding te beëindigen omdat de ouders de schoolkosten niet kunnen opbrengen.
 2. Kinderen met een lichamelijke – en/of mentale beperkingen.

WINS Educatie Programma
De kinderen die aan het WINS Educatie Programma deelnemen volgen het reguliere basis en voortgezet onderwijs. Het is echter vaak zo, dat de omgeving en het niveau de kinderen niet voldoende ruimte geven om zelf actief te kunnen zijn en eigen initiatief te kunnen ontplooien. Stichting WINS zorgt derhalve voor aanvullende lessen, met als doel om de kinderen zelfstandig te leren handelen en hun verantwoordelijkheidsgevoel verder te ontwikkelen.

De aanvullende lessen zijn gratis en toegankelijk voor alle kinderen uit de lokale gemeenschap. Stichting WINS maakt geen onderscheid tussen gesponsorde kinderen en de kinderen uit de lokale gemeenschap. Zij zijn immers één gemeenschap!

De aanvullende lessen betreffen:

 • Engelse taal en computervaardigheden.
 • Dans, Kunst en Cultuur , ter versterking van hun eigen identiteit, trots en zelfvertrouwen.
 • Seksuele voorlichting, HIV/Aids.
 • Persoonlijke verzorging en persoonlijke hygiëne.
 • Helder communiceren.
 • Toekomstgericht denken en handelen.
 • Milieubewustzijn (milieu, afvalmanagement, hygiëne).
 • Permacultuur (conform IDEP Foundation www.idepfoundation.org).
 • Werken met de natuur om de samenleving en de leefomgeving te verbeteren.
 • Community Development; door de lokale gemeenschap (ouder, familie, gastouder, buren etc.) te betrekken bij de ontwikkeling en de groei van de kinderen, kan de gemeenschap een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van de kinderen en uiteindelijk aan de maatschappij.

Met het bovenstaande beoogt Stichting WINS ook om de lokale gemeenschap te helpen om op termijn op eigen kracht hun levensomstandigheden, gezondheid en welzijn te verbeteren. Stichting WINS doet dit met behulp van de lokale WINS Learning Centers en de lokale autoriteiten.

Childsponsoring Programma
Begin 2007 is het Childsponsoring Programma geïntroduceerd, waarbij een sponsor een kind financieel kan ondersteunen, zodat hij/zij naar school kan gaan.

Werkwijze

 1. Een childsponsor geeft financiële ondersteuning aan een specifiek kind.
 2. Samen met het gesponsorde kind, en in overleg met de sponsor, wordt een financieel schoolplan opgesteld.
 3. Donaties worden primair gebruikt voor onderwijskosten, zoals jaarcontributie, openbaar vervoer naar/van school, schooluniform, schoolboeken, schrijfmateriaal, gebruik van faciliteiten zoals computer, internet, bibliotheek, etc.
 4. Een childsponsor kan extra geld doneren voor bijv. kleding, schoenen, medische zorg, zakgeld, etc.
 5. De sponsor heeft het recht om op elk moment de donaties te stoppen. In dit geval neemt Stichting WINS de zorg van het kind over, totdat een nieuwe sponsor wordt gevonden.

Het childsponsorschap is (in principe) bedoeld voor onderwijsdoeleinden en eindigt derhalve wanneer het onderwijstraject van het kind stopt. Eventuele resterende donatie gelden die opgebouwd zijn, zullen voor andere doeleinden gebruikt worden, dit te bepalen door Stichting WINS. Het zal steeds in het belang van de kinderen zijn.

Onderstaand filmpje is 10 jaar na de oprichting gemaakt. Een aantal kinderen dat als eerste door WINS werd gesponsord vertelt hun verhaal en wat WINS heeft betekend voor hun leven en toekomst.