Kind sponsoren

Dankzij het WINS Childsponsoring programma  kunnen wees- en kansarme kinderen onderwijs volgen op de reguliere scholen. Aanvullend biedt WINS extra lessen door vrijwilligers op de WINS Learning Centers, bedoeld om de kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te leren. Deze lessen zijn gratis te volgen door alle kinderen uit de lokale gemeenschap en bestaan o.a. Engels, computer vaardigheden, dans, kunst en cultuur, seksuele voorlichting, hygiene, communicatie vaardigheden, toekomstgericht denken en handelen, en milieubewustzijn.

Ook steunen wij kinderen met een lichamelijke en/of mentale beperking door hen middelen, behandelingen en steun te bieden voor het beter een makkelijker leven.

Sponsor een kind – Hoe werkt het?

Sponsor een kind