Bestuurswijzigingen NL 2017-2018

V.l.n.r. Gill Rijnenberg (oprichter WINS), Tanja Bour (bestuurslid), Antoinette Peters (VIP International), Cherie Leijer (penningmeester/secretaris), Tuty Kaswari (penningmeester), Harvey de la Rambelje (bestuurslid), Tamara Rijnenberg (voorzitter).

Tamara Rijnenberg geeft per 1 januari 2018 het voorzitterschap door aan Harvey de la Rambelje, die sinds 2016 het WINS NL team versterkt. Tamara nam begin 2015 de rol van voorzitter ad interim op zich na het vertrek van Wouter Cosaert. Zij zal de rol van secretaris weer gaan vervullen, welke Cherie Leijer tijdelijk op zich nam.

Door zijn korte lijnen met alle WINS entiteiten is Gill Rijnenberg – oprichter van WINS – eerder dit jaar weer in het bestuur toegetreden, zodat het team gerichter en effectiever aan de diverse projecten kan werken.

Tot slot is Tanja Bour eerder dit jaar toegetreden als algemeen bestuurslid, met als focus de kinderen met een fysieke en/of mentale beperking.

Bijna alle WINS bestuursleden bezoeken geregeld de Learning Centers in Indonesië. Dit doen zij in hun vrije tijd en volledig op eigen kosten.


Over Harvey de la Rambelje

Beste WINS-vrienden,

Terwijl ik dit artikel schrijf heeft de uitbarsting van de Gunung Agung plaatsgevonden.
Na een lange periode van angst en onzekerheid zullen de meeste mensen weer naar hun huizen zijn teruggekeerd. Ik hoop dat zij weer snel hun leven kunnen oppakken en dat de materiële schade te overzien is. Ik wil mij in dit artikel introduceren:

Ik ben Harvey de la Rambelje, ik ben geboren in (D)jakarta waar ik tot mijn 7e jaar ben opgegroeid. In 1959 zijn wij naar Nederland gegaan; de politieke situatie maakte dat noodzakelijk. Het betekende het einde van een koloniale periode, die voor de locale bevolking zwaar en pijnlijk was, zeker als ik met het historisch bewustzijn van nu erop terugkijk.

Ik ben 65 jaar, ben getrouwd met Anja. Wij hebben drie dochters (Esther, Natascha zijn tweeling en Mariska) en 5 kleinkinderen (Abel, Faye, Jolie, Lola en Jules).

In mijn werkzame leven was ik onder andere adviseur op het gebied van personeel, organisatie en overlegzaken. Actief geweest met ontslagzaken, loopbaan- en coachingswerk, ontwikkelassessments etc. Daarnaast ben ik negen jaar (tot 1 november 2017) vice-voorzitter geweest van de Raad van  Toezicht van Nusantara, een cultuurspecifieke zorginstelling voor mensen met een Indisch-Molukse achtergrond.

In mijn vrije tijd speel ik graag badminton en tennis, ga naar films en musea, hou van muziek en lezen en niet te vergeten op kleinkinderen passen samen met Anja!

Daarnaast ben ik sinds 1 jaar vrijwilliger bij de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

In 2010 bezocht ik voor het eerst sinds 1959 het verre Oosten en ging naar Bali met een gezelschap, dat ook verbonden was  met de Raad van Toezicht van Nusantara. Tijdens ons verblijf zijn we in het learning centre van WINS in Bedulu geweest. Ik was enorm onder de indruk en geraakt door de vreugde en leergierigheid van de kinderen en de enthousiaste wijze waarop de vrijwilligers hun rol vervulden. Op dat moment was mijn goede ‘oude’ vriendin Antoinette Peters al lang bezig om vrijwilligers op basis van hun talenten, ervaring en vaardigheden voor dit mooie werk in te zetten

Midden 2015 vroeg Antoinette Peters (VIP International) mij of ik interesse had om in het bestuur van WINS zitting te nemen, omdat de vorige bestuurdersvoorzitter (Wouter Cosaert) weg zou gaan, was er behoefte aan een nieuw bestuurslid. Ik kende WINS van Bedulu en was vooral enthousiast over de WINS filosofie (geen leiders maar eigen verantwoordelijkheid) en het waardevolle opvoedkundige werk naast de andere activiteiten.

Na een ontmoeting met Wouter en Tamara (onze huidige voorzitter) kwamen wij tot de conclusie dat ik voor 1 jaar in het bestuur zou gaan om daarna te evalueren. Maar zaken gaan toch altijd weer anders en Tamara, gesteund door de andere leden, vroeg mij om voorzitter te willen worden. Ik moest daar goed over nadenken, natuurlijk was ik vereerd, maar realiseerde mij ook de verantwoordelijkheid. Intussen is Gill teruggekeerd als bestuurslid. Met de ervaring, kennis, gedrevenheid en overtuigingskracht van hem en de andere bestuursleden (Tamara, Cherie, Tuty en Tanja) durf ik het aan en heb volmondig ja gezegd. Ik heb er het volste vertrouwen in!

Ik heb van nabij ervaren hoe Tamara met compassie en liefde voor de kinderen haar rol als voorzitter heeft vervuld, heel veel dank daarvoor! En uiteraard veel dank aan de sponsoren, die de financiële basis leggen om WINS überhaupt mogelijk te maken.

Ik hoop als de tijd daartoe is om alle betrokken mensen, die de activiteiten in de learning centers met zoveel liefde en affectie voor de kinderen realiseren, te ontmoeten.

Zij zetten elke dag een stapje om waar het gaat ‘Education is the most powerful weapon to change the world’

Met hartelijke groet,
Harvey de la Rambelje


Over Tanja Bour

Ik ben Tanja Bour. In 2009 bezocht ik voor het eerst  Yayasan Widya Guna in Bedulu en ik werd meteen gegrepen door de positieve energie, de super lieve en vriendelijke mensen en de geweldige kinderen. Ik voelde: deze plek, deze mensen, deze kinderen en ik zijn voorgoed aan elkaar verbonden. Sindsdien begint iedere trip naar het oosten op Bali met een bezoek aan de yayasan. En sinds twee jaar ben ik er ook actief als vrijwilligster voor de special needs children: de kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking.

Samen zijn met deze zeer speciale kinderen heeft mijn leven voorgoed veranderd. Voor mij is de yayasan “een labour of love”en ik wil niets liever dan daar zijn en samen met de staf en kinderen stapje voor stapje werken aan een betere toekomst.

Op de vraag of ik toe wilde treden tot het bestuur van WINS heb ik volmondig ja gezegd. Want samen werken met al die mensen die vanuit hun hart zo veel goeds doen voor de kinderen in Indonesie beschouw ik als een voorrecht. Ik zie dan ook uit naar alle moois dat nog te gebeuren staat zoals de realisatie van een aqua therapieruimte voor de special needs children, een professioneel dossier voor elk kind, meer gestructureerde specialistische zorg zoals aanpassen van voeding, fysiotherapie, etc.

Allemaal zaken die zullen bijdragen aan een beter welbevinden van zowel de kids als hun familie.